1200 متر باغ ویلا استخردار ، شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، فردوسیه
612
فروش 1250 متر باغ ویلا لاکچری شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار
546
خرید سوله و سالن اجاره سوله و سالن خرید کارخانه اجاره کارخانه
فروش 2000 متر سوله بهداشتی شهریار
قیمت: 1.7 میلیارد
شهریار ، شهرک صنعتی اشتهارد
1131
فروش 3200 متر سوله در صباشهر
قیمت: 7 میلیارد
شهریار ، صباشهر
1128
فروش 650 متر سوله در کهنز
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، کهنز
1127
اجاره و فروش 7000 متر سوله رباط کریم
قیمت: فروش:15 میلیارد - اجاره : در متن
تهران ، رباط کریم
1126
فروش  6000  متر سوله در کرج
قیمت: 9 میلیارد
کرج ، رضوانیه
1125
فروش 1500 متر سوله در بُکه
قیمت: 600 میلیون
شهریار ، بکه
1124
اجاره 1200 متر سوله در شهریار
قیمت: 50 میلیون پیش ، اجاره 12 میلیون
شهریار ، مهر آذین
1123
فروش 800 متر سوله،+180 متر ویلا شهریار
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، ویلادشت
1122
فروش 9700 متر زمین و سالن شهریار
قیمت: 1.8 میلیارد
شهریار ، بکه
1121
فروش 7000متر سوله در احمداباد
قیمت: 20 میلیارد
شهریار ، احمدآباد مستوفی
1120
فروش سوله صنعتی در شهرک اشتهارد
قیمت: 5 میلیارد
شهریار ، اشتهارد
1119
اجاره 1000 متر سوله ملارد ویلا
قیمت: پیش:30میلیون-اجاره ماهیانه 7 میلیون
شهریار ، ملارد ویلای جنوبی
1118
فروش 1400 متر سوله در شهرک صنعتی
قیمت: 2.350 میلیارد
شهریار ، صفادشت
1117
370 متر سوله در شهرک صنعتی صفادشت
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، صفادشت
1116
فروش کارخانه رنگرزی 1هکتاری صفادشت
قیمت: 4.5 میلیارد
شهریار ، صفادشت
1115
3360 متر سوله استاندارد رباط کریم
قیمت: 7.5 میلیارد
شهریار ، رباط کریم
1043
فروش و اجاره سوله 1500متری شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، شهرک صنعتی دهک
1111
فروش 17000متر کارخانه در کرج
قیمت: 12 میلیارد
کرج ، صفائیه
1110
فروش 1360 متر سوله در کرج
قیمت: 1.5 میلیارد
کرج ، شهرک صنعتی صفادشت
1109
فروش 2600 متر سوله در صفادشت
قیمت: 2.7 میلیارد
شهریار ، صنعتی صفادشت
1108
اجاره سوله 1200 متری در ملارد ویلا
قیمت: 20میلیون پیش-اجاره 9 میلیون
شهریار ، ملارد ویلا جنوبی
1107
فروش ویژه 400 متر خرپا در سراسیاب
قیمت: 700 میلیون
فردیس ، ملارد
1106
فروش 1500 متر سوله در تهران
قیمت: 11 میلیارد
تهران ، اتوبان سعیــدی
1105
فروش 1200 متر سوله در والفجر
قیمت: 1.6 میلیارد
شهریار ، شهرک والـــفجر
1103
فروش 3375 متر سوله بهداشتی -دهک
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، شهرک صنعتی دهــک
1102
فروش 1000 متر سوله بهداشتی در وائین
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، وائین
1101
3600 متر سوله در صفادشت شهریار
قیمت: 3.3 میلیارد
شهریار ، شهرک صنعتی صفادشت
1100
فروش کارخانه تولید نخ و طناب (3000متر)
قیمت: 5.2 میلیارد
شهریار ، شهریار
1099
اجاره و فروش 2000 متر سوله در شهریار
قیمت: رهن:100م-اجاره:15م (فروش 4 میلیارد)
شهریار ، صفادشت
1098
اجاره 1400 متر سوله در صفادشت
قیمت: پیش:100 میلیون- اجاره :15 میلیون
شهریار ، شهرک صنعتی صفادشت
1097
450 متر سوله بهداشتی - صفادشت
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، صنعتی صفادشت
1096
فروش 2500 متر سوله بهداشتی در شهریار
قیمت: پیش:50 میلیون-اجاره :12 میلیون
شهریار ، شهرک صنعتی سیمین دشت
1095
900 متر سوله استاندارد،شهریار(بکه)
قیمت: 1.6 میلیارد
شهریار ، بکه
1094
2350 متر سوله در شهریار
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، هفت جوی
1093
1000 متر سوله بهداشتی در شهریار
قیمت: 100 میلیون ماهی 15 میلیون
شهریار ، اندیشه
1092
فروش و اجاره 1500متر سوله بهداشتی
قیمت: 1.7 میلیارد
شهریار ، فردوسیه
1090
فروش کارخانه شکلات سازی در شهریار
قیمت: 7 میلیارد
شهریار
1091
4000 متر سوله در منطقه صفادشت شهریار
قیمت: فروش 6.5 میلیارد -اجاره هم می دهد
شهریار ، صفادشت
1089
4000 متر سوله استاندارد در شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، وحیدیه
1088
اجاره 4500 متر سوله در شهریار ( لم آباد )
قیمت: پیش 100میلیون-ماهی 20 میلیون
شهریار ، لم آباد
1087
فروش  3700 متر کارخانه لبنیاتی
قیمت: 3.7 تا 4 میلیارد
شهریار ، شهرک صنعتی صفادشت
1086
2050متر سوله واقع در وحیدیه شهریار
قیمت: پیش 100میلیون-ماهی 11 میلیون
شهریار ، وحیدیه
1085
فروش زمین با 2500 متر سوله
قیمت: پیش:80میلیون-اجاره:25میلیون
کرج ، عباس آباد
1084
 زمین با 2000 متر سالن بهداشتی
قیمت: پیش:50 میلیون-کرایه 45میلیون
شهریار ، صفادشت
1083
5000 متر سوله استاندارد،شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
1082
فروش سوله بهداشتی در شهریار
قیمت: 2.1 میلیارد
شهریار ، صفادشت
1081
خرید کارخانه در محدوده شهریار
قیمت: 9.5 میلیارد
شهریار ، شهریار
1080
خرید کارخانه (سردخانه) در تهران
قیمت: 17 میلیارد
تهران ، دماوند
1078
مرغداری برای فروش (تهران)
قیمت: 4 میلیارد
تهران ، سعید آباد
1076
فروش زمین صنعتی در شهریار
قیمت: 1.6 میلیارد
شهریار ،صفادشت
1075
3 هکتار زمین صنعتی در شهریار
قیمت: 5 میلیارد
شهریار ، شهرک صنعتی دهک
1074
5000 متر سوله در شهریار.فروش و اجاره
قیمت: 4 میلیارد
شهریار
1073
فروش و اجاره 3000 متر سوله شهریار
قیمت: 100 میلیون رهن، اجاره 22 میلیون
شهریار ، صفادشت
1072
فروش سردخانه 3 هزار تنی
قیمت: 14 میلیارد
تهران ، جاده ساوه
1071
فروش سوله در شهریار
قیمت: 12 میلیارد
تهران ،اتوبان تهران ساوه
1070
فروش 8000 متر سوله در تهران
قیمت: 20 میلیارد تومان
تهران ، احمدآباد مستوفی
1069
اجاره سوله در شهریار
قیمت:
شهریار ،صفادشت
1068
2500 متر سوله در صفادشت ( امیرآباد)
قیمت: 2.5 میلیارد
صفادشت ، امیر آباد
1067
اجاره سوله بهداشتی شهریار
قیمت:
شهریار ، سعید آباد
1066
2400 متر کارخانه در حومه شهریار
قیمت: 1.8 میلیارد
شهریار ، قبچاق
1064
1000 متر سالن در شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد تا 1.7 میلیارد
شهریار ، ملاردویلای جنوبی
1063
فروش و اجاره سوله 1050 متری شهریار
قیمت: 1.1 میلیارد تا 1.3 میلیارد
شهریار ، میدان جهاد
1062
1300 متر سالن در شهریار (وحیدیه)
قیمت: 1.2 میلیارد تا 1.6 میلیارد
شهریار ، وحیدیه
1061
باغ ویلا سوله دار در شهریار
قیمت: 2.4 میلیارد تا 2.5 میلیارد
شهریار ، والفجر
1057
اجاره سوله بهداشتی  در شهریار
قیمت:
شهریار ، رزکان
1056
زمین 5 هکتاری مناسب برای احداث معدن
قیمت: 3.8 میلیارد تا 4 میلیارد
شهریار ، هفت چوب
1054
فروش سوله 22000 متری شهریار
قیمت:
شهریار ، شهریار
1053
اجاره سردخانه مجهز در شهریار
قیمت:
شهریار ، صفادشت
1052
سردخانه در محدوده شهریار
قیمت: 4 میلیارد
شهریار ، صفادشت
1051
خرید کارخانه در شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، ملاردویلای جنوبی
1050
خرید کارخانه در صفادشت شهریار
قیمت: 1.4 میلیارد
شهریار ، صفادشت
1049
فروش ویلا 750 متری (موقعیت عالی )
قیمت: 600 میلیون تا 800 میلیون
شهریار ، وحیدیه
325
1000 متر سوله شهریار (خادم آباد)
قیمت: از 3.5میلیارد تا 4 میلیارد
شهریار ، خادم آباد
1048
600 متر سوله بهداشتی شهریار (کردزار)
قیمت: از 800 میلیون تا 1 میلیارد
شهریار ، کردزار
1047
450 متر سوله در شهریار (کردامیر)
قیمت: از 1میلیارد تا 1.3 میلیارد
شهریار ، کردامیر
1046
اجاره و فروش سوله بهداشتی اسلامشهر
قیمت: 7 میلیارد
شهریار ، اسلام شهر
1045
2400 متر سوله در شهریار (فردوسیه)
قیمت: از 6میلیارد تا 6.5 میلیارد
شهریار ، فردوسیه
1044
2500 متر سوله در شهریار
قیمت: از 4/5 میلیارد تا 5/5 میلیارد
شهریار ، سیمین دشت
1040
8190 متر سردخانه در کرج
قیمت: از 10 میلیارد تا 12 میلیارد
کرج، ماهدشت
1039
 کارخانه سازه فولادی در شهریار(صفادشت)
قیمت: از 2.5میلیارد تا2.8میلیارد
شهریار، صفادشت
1033
1400 متر سوله بهداشتی در شهریار
قیمت: از 1.7میلیارد تا 1.8 میلیارد
شهریار، صفادشت
1030
اجاره 440 متر سالن در شهریار (کردزار)
قیمت:
شهریار، کردزار
1029
600 متر سوله در شهریار (صفادشت)
قیمت: از 700 میلیون تا 800 میلیون
شهریار، صفادشت
1025
1440متر سوله نیمه کاره شهریار
قیمت: از 3.5میلیارد تا 4 میلیارد
شهریار
1023
3000 متر سوله بهداشتی فروش و اجاره
قیمت: 3میلیارد-100 پیش اجاره 5 میلیون
شهریار، کردزار
1019
2400 متر سوله در شهریار ( قبچاق)
قیمت: 1.3میلیارد
شهریار، قبچاق
1018
فروش سوله 6200 متری کهنز
قیمت: 4.5 میلیارد
شهریار، کهنز
1041
فروش سوله 5200 متری فرارت
قیمت: 7.5 میلیارد
شهریار، فرارت
1042
فروش سوله 4625 متری صفادشت
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار، صفادشت
1035
فروش سوله 5000 متری صفادشت
قیمت: 3.5 میلیارد
شهریار، صفادشت
1036

آخرین اخبار و مقالات

-

1397/06/08

" در بازار افسار گسیخته ی کنونی امروز خرید کنیم یا فردا ؟ "

-

1397/02/16

" همه اطلاعاتی که در مورد شهرک ویلایی تیسفون نیاز دارید . "

-

1397/01/12

" ریشه 13 بدر چیست رسوم سیزده بدر چیست معنی واژه ی 13 بدر چیست "

-

1397/01/07

" نوروز باشید که ایام شمائید ... "

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق املاک حکمت و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
طراحی و بهینه سازی توسط شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی وب پارسه * Copyright © 2017