ویلا باغ ویلا باغچه ویلایی
5000متر باغ ویلا فرنیش کردامیر
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، کردامیر
515
5800 متر باغ ویلا سالن دار کردامیر
قیمت: 1.750 میلیارد
شهریار ، شهریار
514
فروش 12000 متر باغ ویلا ملارد
قیمت: 3.6 میلیارد
شهریار ، ملارد
513
فروش 2500 متر باغ ویلا کردامیر
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، کردامیر
512
فروش 1000 متر باغ ویلا بکه
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، بکه
507
3000 متر باغ ویلا اکازیون شهریار
قیمت: 1.4 میلیارد
شهریار ، باغستان
506
فروش 1100 متر باغ ویلا در لم آباد
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، باغستان
505
فروش 1500 متر باغ ویلا لوکس صفادشت
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، صفادشت
504
فروش 1700 متر باغ ویلا در صفادشت
قیمت: 1.7 میلیارد
صفادشت ، صفادشت
503
فروش 2000 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، تیسفون
502
فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 4 میلیارد
شهریار ، محمدآباد
501
فروش باغچه 520متری لوکس کردزار
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، کردزار
499
فروش 600 متر باغچه لوکس در شهریار
قیمت: 600 میلیون
شهریار ، کردزار
498
فروش باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، خوشنام
497
1500 متر باغ ویلایی در کرج
قیمت: 750 میلیون
کرج ، محمدشهر
496
فروش باغچه 500 متری در کرج
قیمت: 1 میلیارد
کرج ، محمدشهر
495
2500 متر باغ ویلا فول در شهریار
قیمت:
کرج ، زیبا دشت مرکزی
494
باغچه 750 میلیونی صفادشت شهریار
قیمت: 350 میلیون
شهریار ، صفادشت
493
2030 متر باغ ویلا اکازیون در ملارد
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار ، ملارد
491
2300 متر باغ ویلا نوساز کهنز
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، کهنز
490
فروش باغچه 750 متری در کهنز
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، کهنز
489
1200متر باغ ویلا شکیل فرارت
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، فرارت
488
1200 متر باغ ویلا اکازیون در والفجر
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
487
1240 متر بـاغ ویـلا در والفجر
قیمت: 1.250 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
486
فروش 750 متر ویلا دوبلکس کرج
قیمت: 950 میلیون
کرج ، محمد شهر
485
فروش 1030متر باغ ویلا در کرج
قیمت: 1.6 میلیارد
کرج ، محمدشهر
483
1200 متر باغ ویلا شهریار اکازیون
قیمت: 1.3 میلیارد
کرج محمدشهر
482
1175 متر ویلا در خوشنام شهریار
قیمت: 550 میلیون
ملارد ، خوشنام
481
باغ ویلا 6000 متری به قیمت لم آباد
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، لم آباد
480
فروش 1000 متر باغ ویلا در کردزار
قیمت: 800 تا 900 میلیون
شهریار ، کردزار
479
640 متر باغچه در کردزار شهریار
قیمت: 550 میلیون
شهریار ، کردزار
477
2000 متر باغ ویلا فرنیش و اکازیون
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، فرارت
476
فروش 650 متر باغچه در کردان کرج
قیمت: 650 میلیون
کرج ، کردان
475
1030 متر باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 700 میلیون
شهریار
474
باغچه 750 متر اکازیون در شهریار
قیمت: 380 میلیون
شهریار ، بکه
473
باغ ویلا 1600 متری شهریار ( کردزار)
قیمت: 1.6 میلیارد
شهریار ، کردزار
472
باغ ویلا 1300 متری اکازیون و دوبلکس
قیمت: 1350 میلیارد
شهریار ، بکه
471
3000 متر باغ ویلا در زیبادشت کرج
قیمت: 100 میلیون رهن - ماهانه 5 میلیون
کرج ، زیبادشت
470
3000 متر باغ ویلا در شهریار (قجراباد)
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، قجرآباد
469
3500 متر باغ ویلا سالن دار در شهریار
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، کردامیر
468
1500 متر باغ ویلا در شهریار ( کهنز )
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، کهنز
466
1200 متر باغ ویلا با امنیت عالی شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
465
1000 متر باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 2.7 میلیارد
شهریار ، تیسفون
464
1500 متر باغ ویلا  اکازیون شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، صالح آباد
463
1000 مترباغ ویلا با امنیت عالی شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
462
850 متر باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، لم اباد
460
1750 مترباغ ویلا در منطقه ویلادشت
قیمت: 650 تا 670 میلیون
شهریار ، ویلادشت
459
500 متر باغچه اکازیون در شهریار
قیمت: 320 میلیون
شهریار ، لم آباد
458
باغچه ویلایی1000 متری در شهریار
قیمت: 400 میلیون تا 430 میلیون
شهریار ، لم آباد
457
باغ ویلا 2000 متر لوکس و لاکچری
قیمت: 3.7 میلیارد
شهریار ، ملارد
456
1650 متر باغ ویلا در شهریار (دهمویز)
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، دهمویز
455
1040 متر باغ ویلا اکازیون شهریار
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، دهمویز
454
2100 متر باغ ویلا در زیبا شهر کرج
قیمت: 2.5 میلیارد
کرج ، زیبادشت
453
3000 متر باغ ویلا در شهریار ( معاوضه )
قیمت: 2/3 میلیارد تا 2/5 میلیارد
شهریار
451
باغ ویلا 2 هکتاری در سعید آباد
قیمت: 4 میلیارد
تهران ، سعید آباد
450
1400متر باغ ویلا لوکس و لاکچری - کرج
قیمت: 2.8-3 میلیارد
کرج ، محمد شهر
449
500 متر باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 250 میلیون
شهریار ، خوشنام
448
1000 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، کردزار
447
1250 متری باغ ویلا در شهریار (کردزار)
قیمت: 650 میلیون
شهریار ، کردزار
446
670 متر باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 550 میلیون
شهریار ، ملارد ویلا
444
1300 مترباغ ویلا در شهریار ( لم آباد )
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، لم آباد
443
900 متر باغ ویلا د رشهریار (کردامیر)
قیمت: 680 میلیون
شهریار ، کردامیر
442
3100 متر باغ ویلا اکازیون شهریار
قیمت: 2.2 میلیارد
شهریار ،کهنز
441
1000 متر باغ ویلا شکیل در ملارد
قیمت: 900 میلیون
ملارد ، لم آباد
439
1200 متر باغ ویلا در شهریار اکازیون
قیمت: 650 میلیون
شهریار ،
438
باغ ویلا 800متری در ویلا دشت شهریار
قیمت: 550 تا570 میلیون
شهریار ، ویلادشت
437
800 متر باغچه دنج وشکیل ملارد
قیمت: 250 میلیون
ملارد ، قشلاق
436
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار
قیمت: 850 الی 870 میلیون
شهریار ، کردزار
435
فروش باغ ویلا لاکچری در شهریار
قیمت: فروش؛3 میلیارد-اجاره 700میلیون
شهریار ، شهریار
434
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار
قیمت: 950 میلیون الی 1 میلیارد
شهریار ، بکه
433
800 متر باغ ویلا اکازیون در شهریار
قیمت: خرید:1.3میلیارد-اجاره 200 میلیون
شهریار ، کردزار
432
باغ ویلا 1200 متری ابراهیم آباد
قیمت: 620 تا640 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
431
باغ ویلا سالن دار 1 هکتاری شهریار
قیمت: 3.5 میلیارد
شهریار ، صباشهر
430
فروش 1200 متر باغ ویلا در فردوسیه
قیمت: 650 میلیون
شهریار ، فردوسیه
429
750 متر باغچه ویلایی در کردزار
قیمت: 650 میلیون
شهریار ، کردزار
428
فروش باغچه 500متری مجهز کردزار
قیمت: 530 میلیون
شهریار ، کردزار
427
فروش 2400 متر باغ ویلا  در شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
426
فروش 2400 متر باغ ویلا یوسف آباد
قیمت: 1.3میلیارد تا 1.4 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
425
2800 متر باغ ویلا( محمدشهرکرج)
قیمت: 7 میلیارد
کرج ، محمدشهر
424
باغ ویلا 2 هکتاری در منطقه خوشنام
قیمت: 5.5 میلیارد
شهریار ، خوشنام
423
1000 متر باغ ویلا در شهرک والفجر
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
422
1000 متر باغ ویلا در منطقه کردامیر
قیمت: 650 میلیون الی 700 میلیون
شهریار ، وحیدیه
286
فروش باغ ویلا 8200 متری در کرج
قیمت: 2.5 میلیارد
کرج ، زیبادشت
421
1200 متر باغ ویلای بسیار زیبا والفجر
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، والفجر
420
1900 متر باغ ویلا لاکچری محمد شهر
قیمت: 7 میلیارد
کرج ، محمدشهر
419
1400 متر باغ ویلای هوشمند و لاکچری
قیمت: 8 میلیارد
کرج ، محمدشهر
418
باغ ویلا 1400 متری رویایی در کرج
قیمت: 1.4 میلیارد
کرج ، سهیلیه
417
960متر باغ ویلا در شهریار (یبارک)
قیمت: 200 میلیون تومان
شهریار ، یبارک
415
500 متر باغچه ویلایی -کردزار شهریار
قیمت: 290 میلیون
شهریار ، کردزار
414
فروش و اجاره باغ ویلا در خوشنام
قیمت: 750 میلیون(خرید)-150میلیون اجاره
شهریار ، خوشنام
411
فروش کارخانه قارچ به همراه ویلا
قیمت: 1 میلیارد
شهریارا ، ملارد
412
خرید باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 470 میلیون تا 490 میلیون
شهریار ، کردزار
408
1100 متر باغ ویلا در شهریار (بکه)
قیمت: 400 میلیون تا 430 میلیون
شهریار ، بکه
407
1300 متر باغ ویلا - وحیدیه شهریار
قیمت: 850 میلیون تا 870 میلیون
شهریار ، وحیدیه
406
باغ ویلا 1200 متری شهریار ( کردزار)
قیمت: 650 میلیون تا 670 میلیون
شهریار ، کردزار
404
باغ ویلای 5000 متری در شهریار
قیمت: 2/5 میلیارد
شهریا ر، صفادشت
409
1500 متر باغ ویلا در شهریار ( وحیدیه)
قیمت: 1350 میلیارد
شهریار ، وحیدیه
405
باغ ویلا 2260 متری تریبلکس در کرج
قیمت: 8 میلیارد و دویست میلیون
کرج ، مهرشهر
403
فروش و اجاره باغ ویلا در شهریار
قیمت: 800 میلیون تا 815 میلیون
شهریار ، کردزار
401
2800 متر باغ ویلا کرج ( محمدشهر)
قیمت: 3.3 میلیارد تا 3.4 میلیارد
کرج ، محمدشهر
402
باغ ویلا 9600 متری درشهریار(فردوس)
قیمت: 2.4 میلیارد
شهریار ، فردوس
399
400 متری باغ ویلا شهریار (ملاردویلا)
قیمت: 250 میلیون
شهریار ، ملاردویلا
398
فروش باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 370 میلیون تومان
شهریار ، ابراهیم آباد
199
فروش باغ ویلا در صفادشت شهریار
قیمت: 450 میلیون
شهریار، صفادشت
198
باغ ویلا با قیمت مناسب در شهریار
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، خوشنام
197
فروش باغ ویلای زیبا در کرج
قیمت: 9.5 میلیارد
کرج ، کرج
397
فروش 2000 متر باغ ویلا در کرج
قیمت: 9 میلیارد
کرج ، کرج
396
باغ ویلا در شهریار با موقعیت خوب
قیمت: 640 میلیون تا 660 میلیون
شهریار ، رزکان
395
فروش باغ ویلا در شهریار (کهنز)
قیمت: 900 میلیون
شهریار ، کهنز
392
فروش باغ 10 هکتاری ده بها
قیمت: متری 300 هزار تومان
شهریار ، ده بها
391
2000 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 950 میلیون تا 1 میلیارد
شهریار ، کهنز
390
1500 متر باغ ویلای لوکس در شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، کردزار
285
فروش باغ ویلا در شهریار(فردوسیه)
قیمت: 950 میلیون تا 1 میلیارد
شهریار ، فردوسیه
389
3000 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 1 میلیارد تا 1.2 میلیارد
شهریار ، رزکان
387
1700 متر باغ ویلا در شهریار (بکه)
قیمت: 640 میلیون تا 660 میلیون
شهریار ، بکه
386
1300 متر باغ ویلا در شهریار ( کردزار)
قیمت: 430 میلیون تا 470 میلیون
شهریار ، کردزار
385
باغ ویلا 1700 متری شهریار (وحیدیه)
قیمت: 500 تا 550 میلیون
شهریار ، وحیدیه
384
1000 متر باغ ویلا در شهریار (کردزار)
قیمت: 650 میلیون تا 700 میلیون
شهریار ، کردزار
383
2500 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 480 تا 530میلیون
شهریار ، وحیدیه
382
1080 متر باغ ویلا در شهریار ( وحیدیه )
قیمت: حدود 340 تا 360 میلیون
شهریار ، وحیدیه
381
فروش باغ ویلایی شکیل در شهریار
قیمت: بین 650 تا 750 میلیون
شهریار ، کردزار
380
باغچه 500 متری کردزار شهریار
قیمت: حدود 340 تا 360 میلیون
شهریار ، کردزار
379
فروش باغ ویلا 1000 مترتیسفون
قیمت: 2.9 میلیارد تا3.1 میلیارد
شهریار ، تیسفون
193
فروش باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار
قیمت: 460 میلیون تا 500 میلیون
شهریار ، ابراهیم اباد
378
3000 متری باغ ویلا لاکچری
قیمت: 4.5 میلیارد
شهریار ، خوشنام
377
فروش باغ ویلا در شهریار ( لم آباد )
قیمت: 1.6 میلیارد تا 1.8 میلیارد
شهریار ، لم آباد
376
باغ ویلا اطراف تهران ( لم آباد)
قیمت: 1.450میلیارد تا 1.550 میلیارد
شهریار ، لم آباد
375
500 متر باغ ویلا در شهریار (کردزار)
قیمت: 180 تا 220 میلیون
شهریار ، کردزار
374
خرید باغ ویلا در شهریار
قیمت: 1.1 تا 1.2 میلیارد
شهریار ، بکه
372
فروش یا معاوضه ویلا بسیار شیک رامسر
قیمت: 1.4 میلیارد تا 1.5 میلیارد
شمال ، رامسر
370
فروش باغ ویلا در شهریار ( راش بر )
قیمت: 1.250میلیارد تا 1.350میلیارد
شهریار ،راش بر
369
فروش باغ ویلا در شهریار ( کردزار)
قیمت: 600 میلیون تا 750 میلیون
شهریار ، کردزار
368
2400 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 950 میلیون تا 1.1 میلیارد
شهریار ، خوشنام
367
فروش باغ ویلا در شهریار (والفجر)
قیمت: 900 میلیون تا 1.100 میلیارد
شهریار ، والفجر
365
2400 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، بکه
364
1300 متر باغ ویلا در شهریار (کردامیر)
قیمت: 320 تا 350 میلیون
شهریار ، کردامیر
363
فروش باغ ویلا 1000 متری بسیار زیبا
قیمت: 700 تا 800 میلیون
شهریار ، وحیدیه
362
باغ ویلا در شهریار (فرارت)
قیمت: 300 تا 350 میلیون
شهریار ، فرارت
361
فروش باغ ویلا در رزکان شهریار
قیمت: 900 میلیون تا 1.1 میلیارد
شهریار ، رزکان
360
خرید باغ ویلا در فرارت شهریار
قیمت: 370 میلیون تا 450 میلیارد
شهریار ، فرارت
359
1175 متر باغ ویلا خوش ساخت در شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، خوشنام
356
فروش سالن قارچ به همراه ویلا
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار ، بکه
354
850 متر باغ ویلا در شهریار (کردزارر)
قیمت: 600 میلیون تا 700 میلیون
شهریار ، کردزار
353
فروش باغ ویلا رضی آباد شهریار
قیمت: 3.5 میلیارد تا 3.8 میلیارد
شهریار ، رضی آباد
349
فروش باغ ویلا 1175 متری فول امکانات
قیمت: 600 تا 700 میلیون
شهریار ، خوشنام
345
فروش باغ ویلا 1 هکتاری خوشنام
قیمت: 4.5 میلیارد تا 5 میلیارد
شهریار ، خوشنام
343
600 متر باغ ویلا در شهریار (کردامیر )
قیمت: 480 میلیون تا 580 میلیون
شهریار ، کردامیر
340
4600 متر باغ ویلا در شهریار (بکه)
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، بکه
339
1500 متر باغ ویلا در قجرآباد شهریار
قیمت: 150 میلیون
شهریار ، قجر آباد
338
فروش باغ ویلا در کردامیر شهریار
قیمت: 250 میلیون
شهریار ، کردامیر
337
فروش باغ ویلا در ملارد شهریار
قیمت: 450 میلیون تا 550 میلیون
شهریار ، ملارد ویلای جنوبی
335
فروش باغ ویلا 1450 متری کردامیر
قیمت: 800 میلیون
شهریار ، کردامیر
334
1000 متر باغ ویلا کهنز شهریار
قیمت: 500 میلیون تا 600 میلیون
شهریار ، کهنز
332
فروش باغ ویلای  2400 *خوشنام*
قیمت: 1.3 میلیارد تا 1.6 میلیارد
شهریار ، خوشنام
311
فروش باغ ویلا 1500 متری مجهز بُکه
قیمت: 650 میلیون تومان
شهریار ، بُکه
310
فروش باغ ویلا 2000 متری فوق العاده
قیمت: 1.5 میلیارد تا 1.7 میلیارد
شهریار ، شهریار
309
باغ ویلا 1315 متری فول امکانات
قیمت: 950 میلیون
شهریار ، کردامیر
306
فروش باغ ویلا 1600 متری کردزار
قیمت: 450 میلیون تا 550 میلیون
شهریار ، کردزار
304
فروش باغ ویلا 700 متری شیک
قیمت: 300 میلیون
شهریار ، اسفند آباد
303
فروش باغ ویلا 700 متری ابراهیم آباد
قیمت: 430 میلیون تا 470 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
302
فروش باغ ویلا 1000 متری کردزار
قیمت: 740 میلیون تا 770 میلیون
شهریار ، کردزار
298
فروش باغ ویلا 4100 متری یبارک
قیمت: 950 میلیون تا 1.2 میلیارد
شهریار ، یبارک
297
فروش باغ ویلا 1000 متر کردزار
قیمت: 500 میلیون تا 700 میلیون
شهریار ، کردزار
292
فروش باغ ویلا 3000 متری مُدرن
قیمت: 700 میلیون تا 900 میلیون
شهریار ، وحیدیه
289
باغ ویلای دوبلکس در شهریار
قیمت: 1.1 میلیارد تا 1.2 میلیارد
شهریار ، وحیدیه
287
فروش باغ ویلا 5600 متری کردامیر
قیمت: 1.8 میلیارد تا 2.1 میلیارد
شهریار ، کردامیر
284
فروش باغ ویلا 2300 متر دنج وارام
قیمت: 430 میلیون تا 480 میلیون
شهریار ، وحیدیه
283
فروش باغ ویلا 880 متری کهنز
قیمت: 270 میلیون تا 300 میلیون
شهریار ، ، کهنز
281
2800 متر باغ ویلا در رزکان
قیمت: 1.9 میلیارد تا 2.2 میلیارد
شهریار ، رزکان
279
فروش باغ ویلا 2400 متری لاکچری
قیمت: 1.3 میلیارد تا 1.6 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
272
فروش باغ ویلا 1500 متری یوسف آباد
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، یوسف آباد
270
فروش باغ ویلایی 1500 متر، ملارد
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، ملارد ویلا
269
باغ ویلا 4000 متری فول امکانات
قیمت: 1.6 میلیارد تا 2 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
266
2200 متر باغ ویلا لاکچری و فرنیش
قیمت: 1.6 میلیارد تا 2 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
265
فروش باغ ویلا در شهریار (لم آباد)
قیمت: 400 میلیون
شهریار ، لم آباد
261
باغ ویلا فول امکانات یوسف آباد
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، یوسف آباد
260
فروش باغ ویلا در یوسف آباد شهریار
قیمت: 300 تا 350 میلیون
شهریار ، یوسف آباد
259
باغ ویلا 400 متری حصار زیرک
قیمت: 280 میلیون تا 320 میلیون
شهریار ، حصار زیرک
258
فروش باغ ویلا 1100 متری کردامیر
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، کرد امیر
253
باغ ویلا 1300 متری کردامیر
قیمت: 1 میلیارد تا 1.2
شهریار ، کرد امیر
252
1300 متر باغ ویلا شهریار(کردامیر)
قیمت: 1 میلیارد تا 1.3 میلیارد
شهریار ، کردامیر
251
باغ ویلا لاکچری مخصوص زیبا پسندها
قیمت: 1.8 میلیارد
شهریار ، شهریار
249
فروش باغ ویلا 1000 متری کردزار
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، کردزار
246
فروش باغ ویلا 1500 متری وحیدیه
قیمت: 350 میلیون
شهریار ، وحیدیه
245
باغ ویلای 1000 متری  دنج و آرام
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، کردزار
243
باغ ویلای 1154 متری در قلب شهریار
قیمت: 900 میلیون تا 1.2 میلیارد
شهریار ، شهریار
242
750 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، کردامیر
240
فروش باغ ویلا در شهریار با موقعیتی عالی
قیمت: 1.6 میلیارد تا 2 میلیارد
شهریار ، شهریار
239
فروش باغ ویلا شیک  شهریار
قیمت: 900 میلیون تا 1.2 میلیارد
شهریار ، یبارک
237
فروش باغ ویلا 2500 متری ویلادشت
قیمت: 900 میلیون تا 1.3 میلیارد
شهرایر ، ویلا دشت
235
فروش باغ ویلا 700 متری ابراهیم آباد
قیمت: 350میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
234
1500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، کردزار
231
فروش ویلا 4260 متری شفیع آباد
قیمت: از 1.2 میلیارد تا 1.5 میلیارد
شهریار ، شفیع آباد
224
باغ ویلا سوپرلوکس لاکچری و زیبا
قیمت: از1/8میلیارد تا 2/5میلیارد
شهریار ، کردامیر
211
2400 متر باغ ویلا در شهریار(یوسف آباد)
قیمت: 1/7 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
215
1300 متر باغ ویلا شهریار (کردزار)
قیمت: 650 میلیون
شهریار ، کردزار
210
فروش باغ ویلا بسیار شیک و لاکچری
قیمت: از 1/6میلیارد تا 1.9 میلیارد
شهریار ، ملارد ویلا
207
فروش باغ ویلای 1100 متری بسیار شیک
قیمت: 400 تا 550 میلیون
شهریار ، کرد امیر
206
باغ ویلا مجهز و بسیار شیک ،لم  آباد
قیمت: 330 میلیون
شهریار ، لم آباد
194
باغ ویلای لاکچری برای زیبا پسندها
قیمت: از 1/1 تا 1.3 میلیارد
شهریار ، محمد آباد
191
فروش باغ ویلا 1500 متری، وحیدیه
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، باغدشت
184
فروش باغ ویلا 1500 متری بکه
قیمت:
شهریار ، بکه
182
فروش باغ ویلا 1000 متری ابراهیم آباد
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
179
2400 متر باغ ویلا شکیل در شهریار
قیمت: از 1/5میلیارد تا 1.7 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
178
1600 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 1.6میلیارد
شهریار ، رزکان
169
خرید باغ ویلا در شهریار
قیمت: 200 تا 280 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
168
1200 متر باغ ویلا در شهریار (والفجر)
قیمت: از 1میلیارد تا 1.2 میلیارد
شهریار ، والفجر
162
700 متر باغ ویلا شهریار (ابراهیم آباد)
قیمت: 400 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
154
1500 متر باغ ویلا شهریار (وحیدیه)
قیمت: 550 میلیون
شهریار ، وحیدیه
145
500 متر باغچه ویلایی شهریار(کردامیر)
قیمت: 280میلیون
شهریار ، کردامیر
142
1500 متر باغ ویلا شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، کهنز
105
1700 متر باغ ویلا در شهریار (وحیدیه)
قیمت: 950 میلیون
شهریار، وحیدیه
358
1500 متر باغ ویلا در شهریار (بکه)
قیمت: 900 میلیون
شهریار، بکه
357
1500 متر باغ ویلا در شهریار (کردزار)
قیمت: 600 میلیون
شهریار، کردزار
352
850 متر باغچه ویلایی در شهریار ( کردزار)
قیمت: 550 میلیون
شهریار، کردزار
230
1000 متر باغ ویلا شهریار(شهرک والفجر)
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار، شهرک والفجر
227
1175 متر باغ ویلا شهریار (خوشنام)
قیمت: 500 میلیون
شهریار، خوشنام
218
فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار، لم آباد
217
2300 متر باغ ویلا شهریار
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار
214
1000 متر باغ ویلا شهریار (کردزار)
قیمت: 450 میلیون
شهریار، کردزار
208
فروش باغ ویلا در شهریار ( کردزار)
قیمت: 800 میلیون
شهریار، کردزار
205
فروش باغ ویلا در شهریار ( کردزار)
قیمت: 450 میلیون
شهریار، کردزار
204
فروش ویلا 650 متری اندیشه
قیمت: 3 میلیارد
اندیشه، فاز 3
196
فروش باغ ویلا 1500 متری ملارد
قیمت: 1 میلیارد
ملارد
195
2300 متر باغ ویلا شهریار
قیمت: 700 میلیون
شهریار
190
فروش باغ ویلا 3400 متری رضی آباد
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار، رضی آباد
189
فروش باغ ویلا 2500 متری لم آباد
قیمت: 700 میلیون
شهریار، لم آباد
188
فروش باغ ویلا 5300 متری کردامیر
قیمت: 2.6 میلیارد
شهریار، کردامیر
187
فروش باغچه ویلایی 280 متری بکه
قیمت: 200 میلیون
شهریار، بکه
183
فروش باغ ویلا 1200 متری ابراهیم آباد
قیمت: 550 میلیون
شهریار، ابراهیم آباد
175
فروش باغچه ویلایی 400 متری کردزار
قیمت: 240 میلیون
شهریار، کردزار
174
فروش باغ ویلا 3500 متری ابراهیم آباد
قیمت: 850 میلیون
شهریار، ابراهیم آباد
172
فروش باغ ویلا 2000 متری کردامیر
قیمت: 500 میلیون
شهریار، کردامیر
167
فروش باغ ویلا 1500 متری بکه
قیمت: 280 میلیون
شهریار، بکه
163
فروش باغ ویلا  1000 متری شهرک والفجر
قیمت: 600 میلیون
شهریار، شهرک والفجر
160
فروش  ویلا 500 متری شهریار (خوشنام)
قیمت: -
شهریار، خوشنام
153
1500 متر باغ ویلا در شهریار(بکه)
قیمت: 500 میلیون
شهریار، بکه
144
فروش باغ ویلا 1000 متری بکه
قیمت: 450 میلیون
شهریار، بکه
126
فروش 3000 متر باغ ویلا در کردزار
قیمت: 1.8 میلیارد
شهریار، کردزار
122
فروش باغ ویلا 1000 متری محمد آباد
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، محمد آباد
347
فروش باغ ویلا  1175 متری خوشنام
قیمت: 950 میلیون
شهریار، خوشنام
346
فروش باغ ویلا 1000 متری تیسفون
قیمت: 2 میلیارد
شهریار، تیسفون
313
فروش باغچه ویلا یی 800 متری کردامیر
قیمت: 490 الی 530 میلیون
شهریار، کردامیر
333
فروش باغچه ویلایی 500 متر، آزادگان
قیمت: 800 میلیون
شهریار، بلوار آزادگان
344
فروش باغ ویلا 1200 متری خوشنام
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، خوشنام
173
فروش باغ ویلا 1000 متری بکه
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، بکه
156
فروش باغ ویلا 1100 متری اسفند آباد
قیمت: 450 میلیون
شهریار، اسفند آباد
161
فروش باغ ویلا 1000 متری کرد امیر
قیمت: 400 میلیون
شهریار، کردامیر
159
فروش باغچه ویلا یی 950 متری بکه
قیمت: 370 میلیون
شهریار، بکه
150
فروش باغچه ویلایی 750 متری شفیع آباد
قیمت: 400 میلیون
شهریار، شفیع آباد
148
فروش باغچه ویلایی 950 متری شهریار
قیمت: 650 میلیون
شهریار، کردزار
147
فروش باغ ویلا 4500 متری در شهریار
قیمت: 1.4 میلیارد
شهریار، بکه
143
1100 متر باغ ویلا در شهریار ( مهرچین)
قیمت: 500 میلیون
شهریار، مهرچین
139
فروش باغ ویلا 1500 متری بکه
قیمت: 450 میلیون
شهریار، بکه
138
فروش باغ ویلا 2400 متری پرند
قیمت: 2 میلیارد
پرند
137
فروش باغ ویلا 1200 متری فرارت
قیمت: 450 میلیون
شهریار، فرارت
113
فروش باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 900 میلیون
شهریار
277
فروش باغ ویلا 3800 متری کرد امیر
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، کردامیر
220
3500 متر باغ ویلا در کرج
قیمت: 2.8 میلیارد
کرج
342
فروش باغ ویلا 1000 متری وائین
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، وائین
278
فروش باغ ویلا 1500 متری کهنز
قیمت: 750 میلیون
شهریار، کهنز
247
فروش باغ ویلا 3000 متری یبارک
قیمت: 400 میلیون
شهریار، یبارک
241
فروش باغ ویلا 1500 متری کردزار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار، کردزار
236
فروش باغ ویلا 2300 متری بکه
قیمت: 2.2 میلیارد
شهریار، بکه
233
فروش باغچه ویلایی 500 متری ملارد
قیمت: 280 میلیون
ملارد
203
فروش باغ ویلا 2500 متری بکه
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، بکه
134
فروش باغ ویلا 1000 متری کردزار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، کردزار
274
فروش باغ ویلا 1000 متری تیسفون
قیمت: 1.3تا 1.5 میلیارد
شهریار، تیسفون
109
2500 متر باغ ویلا کردزار شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار، کردزار
103
3200 متر باغ ویلا در شهریار (فردوسیه)
قیمت: 700 میلیون
شهریار، فردوسیه
185
4800 متر باغ ویلا در شهریار(خوشنام)
قیمت: 2.8 میلیارد
شهریار، خوشنام
101
فروش باغ ویلا  1175 متری خوشنام
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار، خوشنام
102
1170 متر باغ ویلا در شهریار (کردامیر )
قیمت: 550 میلیون
شهریار، کردامیر
219
5000 متر باغ ویلا در شهریار ( یبارک)
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار، یبارک
170
فروش 3 هکتار باغ ویلا در شهریار
قیمت: 9 میلیارد
شهریار
202
فروش باغ ویلا 1200 متری شهرک والفجر
قیمت: 1.3 الی 1.4 میلیارد
شهریار، شهرک والفجر
221
فروش باغ ویلا 5000 متری شهریار
قیمت: 5 میلیارد
شهریار
257
فروش باغ ویلا 1000 متری ملارد
قیمت: 1.7 میلیارد
ملارد
262
6000 متر باغ ویلا در شهریار (کردامیر)
قیمت: 2میلیارد تا2.3 میلیارد
شهریار، کردامیر
282
فروش باغ ویلا 950 متری کردزار
قیمت: 550 میلیون
شهریار، کردزار
294
فروش باغ ویلا 3200 متری ملارد
قیمت: 2.8 میلیارد تا 3 میلیارد
ملارد، قشلاق
341
فروش باغچه ویلایی 1000 متری کردزار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، کردزار
181
فروش باغ ویلا 3000 متری بکه
قیمت: 3.3 میلیارد تا 3.5 میلیارد
شهریار، بکه
165
فروش باغ ویلا 3200 متری خوشنام
قیمت: 8 میلیارد
شهریار، خوشنام
201
فروش باغ ویلا 5000 متری شهریار
قیمت: 2 میلیارد تا 2.2 میلیارد
شهریار
192
فروش باغ ویلا 1200 متری شهرک والفجر
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار، شهرک والفجر
180

آخرین اخبار و مقالات

-

1396/09/15

" شرایط : خرید سوله اجاره سوله ساخت سوله در شهریار "

-

1396/08/26

" زلزله چیست ؟ بزرگترین زلزله ایران و جهان در چه تاریخی رخ داده است؟ "

-

1396/08/16

" امروزه توانایی بالا در سخن گفتن و ارتباط کلامی یکی از بهترین ابزار برای پیش برد اهداف پیشرفت انسان می باشد . "

-

1396/08/13

" نیمه ی دوم سال 96 با نرخ رشد 15 درصدی در بازار مسکن ، تاثیر اصلاح سیاست های بانکی است . "

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق املاک حکمت و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
طراحی و بهینه سازی توسط شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی وب پارسه * Copyright © 2017