باغ ویلا 950 متری فول فرنیش در کردزار
قیمت: 4 میلیارد
کردزار
691
1500 متر باغ ویلای لوکس واقع در کردزار
قیمت: 9 میلیارد
کردزار
688
ویلا باغ ویلا باغچه ویلایی
باغچه ویلایی استخردار - ابراهیم آباد
قیمت: 2 میلیارد
ابراهیم آباد
695
20 هزار متر باغ ویلا در رباط کریم
قیمت: 14 میلیارد
رباط کریم
694
باغچه ویلایی 500 متری دوبلکس ، وائین
قیمت: 3 میلیارد
شهرک وائین
693
2500 متر باغ ویلا دوبلکس در شهریار
قیمت: 3 میلیارد
شهریار
692
باغ ویلا 950 متری فول فرنیش در کردزار
قیمت: 4 میلیارد
کردزار
691
باغچه ویلایی واقع در مهرچین
قیمت: 900 میلیون
مهرچین
690
1450 متر باغ ویلا استخردار در بکه
قیمت: 3 میلیارد
بکه
689
1500 متر باغ ویلای لوکس واقع در کردزار
قیمت: 9 میلیارد
کردزار
688
1000 متر باغ ویلا شکیل در کهنز - شهریار
قیمت: 2.2 میلیارد
شهریار ، کهنز
686
1050 متر باغ ویلا اسطبل دار در قجرآباد
قیمت: 1.750 میلیارد
قجرآباد
684
3800 متر باغ ویلا لوکس در بکه
قیمت: 5 میلیارد
شهریار ، بکه
683
باغ ویلا 1800 متری در کردزار ، شهریار
قیمت: 3.7 میلیارد
کردزار
682
900 متر باغ ویلا در کردزار
قیمت: 5 میلیارد
شهریار ، کردزار
681
باغ ویلا 1000 متری فول امکانات در کردزار
قیمت: 5.5 میلیارد
کردزار
680
18.800 متر باغ با 100 متر ویلا در بکه
قیمت: 9.5 میلیارد
شهریار ، بکه
679
1500 متر باغ ویلا در وسطر شهریار
قیمت: 3.5 میلیارد
وسطر
678
باغ ویلا لوکس 1400 متری در رنگرز
قیمت: 2.4 میلیارد
شهریار ، رنگرز
676
باغ ویلا در حصارساتی 3000 متری
قیمت: 3 میلیارد
حصارساتی
675
باغ ویلا 1200 متری در انجم آباد
قیمت: 850 میلیون
شهریار ، انجم آباد
674
فروش 9300 متر باغ ویلا در کردامیر
قیمت: 7.45 میلیارد
شهریار ، کردامیر
673
باغ ویلا 1650 متری فول امکانات در کردزار
قیمت: 4.5 میلیارد
شهریار ، کردزار
669
1500 باغ ویلا دوبلکس ، بکه ، شهریار
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، بکه
668
باغ ویلا 1600 متری واقع در شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، میدان جهاد
667
2130 متر باغ ویلا لوکس در کردزار شهریار
قیمت: 3.6 میلیارد
کردزار
666
1024 متر باغ ویلا شیک در کردزار شهریار
قیمت: 1.3 میلیارد
کردزار
665
باغ ویلا 1400 متری با چاه آب در کردزار
قیمت: 2.4 میلیارد
شهریار ، کردزار
664
950 متر باغ ویلا با موقعیت عالی در کردزار
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، کردزار
663
1200 متر باغ ویلا استخر دار شیک در فردوسیه
قیمت: 1.5 میلیارد
فردوسیه
662
فروش 1 هکتار باغ ویلا در محمدشهر کرج
قیمت: 15 میلیارد
محمدشهر کرج
660
باغ ویلا متراژ بالا با قیمت مناسب در بکه
قیمت: 800 میلیون
بکه ، شهریار
659
1700 متر باغ ویلا استخردار در بکه
قیمت: 2 میلیارد
بکه
658
1125 متر باغ ویلا در بکه شهریار
قیمت: 1 میلیارد و 125 میلیون
بکه
657
باغچه 1000 متری در حصارساتی شهریار
قیمت: 800 میلیون
شهریار ، حصارساتی
656
باغ ویلا 500 متری در حصارساتی
قیمت: 600 میلیون
حصارساتی
655
باغ ویلا 1000 متری در حصارساتی
قیمت: 1.4 میلیارد
شهریار ، حصارساتی
654
باغ ویلا 1000 متری در باغستان
قیمت: 2.6 میلیارد
باغستان
653
باغ ویلا استخردار 2000 متری – کردزار
قیمت: 3 میلیارد
کردزار
652
باغ ویلا 1500 متری استخردار در بکه
قیمت: 1.6 میلیارد
شهریار ، بکه
651
700 متر ویلا دوبلکس واقع در رزکان
قیمت: 1.7 میلیارد
رزکان
650
1800 متر باغ ویلا واقع در ویلادشت شهریار
قیمت: 3.2 میلیارد
,ویلادشت
649
500 متر باغچه ویلایی شکیل ، شهریار
قیمت: 650 میلیون
مهرآذین
648
فروش 3000 متر باغ ویلا در ملارد
قیمت: 1.4 میلیارد
ملارد ، حصارشالپوش
647
1400 متر باغ 4 دیواری شده با مجوز بنا
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، بکه
646
فروش 800 متر باغ ویلا مناسب سکونت
قیمت: 2.4 میلیارد
شهریار ، کردزار
644
5000 متر باغ ویلا با استخر 4 فصل ، شهریار
قیمت: 7 میلیارد
شهریار
642
3600 متر باغ 4 دیواری ، مناسب ساخت ، شهریار
قیمت: 1.8 میلیارد
شهریار ، شفیع آباد
641
فروش 5000 متر باغ ویلا ، بکه شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، بکه
640
4100 متر باغ ویلا شکیل و لوکس ، شهریار
قیمت: 8.5 میلیارد
شهریار
639
1000 متر باغ ویلا لوکس ، شهرک تیسفون
قیمت: 3.5 میلیارد
شهریار ، شهرک تیسفون
638
1100 متر باغ ویلا مجهز به استخر 4 فصل،رزکان
قیمت: 1.6 میلیارد
شهریار ، رزکان
637
800 متر باغ ویلا سوپر لوکس ، کهنز
قیمت: 2 میلیارد و 400 میلیون
شهریار ، کهنز
636
2240 متر باغ ویلا یبارک شهریار
قیمت: 3.4 میلیارد
شهریار ، یبارک
635
فروش 1620 متر باغ ویلا دنج ، ابراهیم آباد
قیمت: 1.4 میلیارد
شهریار ، ابراهیم آباد
634
1200 متر باغ ویلا در مهرچین شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، کردزار
633
1200 متر باغ ویلا مجهز به استخر 4 فصل
قیمت: 1.6 میلیارد
شهریار ، کردزار
632
500 متر باغچه ویلایی استخردار ، کردزار
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، کردزار
631
1500 متر باغ ویلا استخردار در کردزار شهریار
قیمت: 1.9 میلیارد
شهریار ، کردزار
630
فروش 1300 متر باغ ویلا استخردار، کردزار
قیمت: 2.3 میلیارد
شهریار ، کردزار
629
5000 متر بـاغ ویلا دوبلکس در یبارک
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، یبارک
628
5000 متر باغ ویلا استخردار و لوکس ،شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، بکه
627
4500 متر باغ ویلا مجلل ، بکه
قیمت: 1.7 میلیارد
شهریار ، بکه
626
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، کردامیر
624
فروش باغچه استخردار در شهریار
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، کردزار
623
فروش 500 متر باغچه مناسب سکونت ، شهریار
قیمت: 1.3 میلیلارد
شهریار ، کردزار
622
3000 متر باغ ویلا در یبارک شهریار
قیمت: 2/1 میلیارد
شهریار ، یبارک
621
2100 متر باغ ویلا شهرکی در تیسفون شهریار
قیمت: 6/5 میلیارد
شهریار ، تیسفون
620
1500 متر باغ ویلا دوبلکس در لم آباد شهریار
قیمت: 1/8 میلیارد
شهریار ، لم آباد
619
1000 متر باغ ویلا در کردزار
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، کردزار
618
1000 متر باغ ویلایی در ملارد شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، ملارد
617
3000 متر باغ ویلایی سنددار ، شهریار
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، بکه
616
7800 متر باغ ویلا دوبلکس در شهریار
قیمت: 4.5 میلیارد
شهریار ، حصارساتی
615
3700 متر باغ ویلایی کاسبی شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، بکه
614
10 هکتار باغ ویلایی استثنائی ، خوشنام
قیمت: 28 میلیارد
شهریار ، صفادشت
613
1200 متر باغ ویلا استخردار ، شهریار
قیمت: 1.850 میلیارد
شهریار ، فردوسیه
612
1200 متر باغ ویلا استخردار در شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، ابراهیم آباد
610
5000 متر باغ ویلای فاخر ، شهریار
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، قلعه نو
609
4600 متر باغ ویلایی نوساز ، بکه شهریار
قیمت: 3.5 میلیارد
شهریار ، بکه
608
4500 متر باغ شکیل و دیدنی ، شهریار
قیمت: 1.7 میلیارد
شهریار ، بکه
607
1000 متر باغ ویلایی دنج ،بکه شهریار
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، اندیشه
603
2000 متر باغ ویلا استخردار ، بکه شهریار
قیمت: 1.7 میلیارد
شهریار ، بکه
602
باغ ویلا 2200 متری در بکه شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، بکه
601
فروش باغ ویلا 1000 متری ، شهریار
قیمت: 800 میلیون
شهریار ، بکه
600
فروش 800 متر باغ ویلا نوساز ، شهریار
قیمت: 850 میلیون
شهریار ، بکه
599
فروش 1500 متر باغ ویلا ، بکه شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، بکه
598
فروش باغچه ویلایی 500 متری در شهریار
قیمت: 900 میلیون
تهران ، کردزار
597
فروش 4200 متر باغ ویلایی ، بکه شهریار
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، بکه
596
فروش 1000 متر باغچه استخردار ، شهریار
قیمت: 850 میلیون
شهریار ، کردزار
595
باغ ویلا سوپر لاکچری کردزار شهریار
قیمت: 3.5 میلیارد
شهریار ، کردزار
594
باغ ویلایی 2400 متری در بکه شهریار
قیمت: 2.6 میلیارد
شهریار ، بکه
593
اجاره و فروش باغ ویلا در شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، شهریار
592
فروش 1280 متر باغ ویلا، شهریار
قیمت: برای استعلام قیمت تماس بگیرید
شهریار ، فردوسیه
591
1050 متر باغ ویلا تریبلکس ، شهریار
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار ، فردوسیه
590
1400 متر باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، بکه
589
500 متر باغچه مناسب سکونت ، شهریار
قیمت: 800 میلیون
شهریار ، کردزار
588
باغچه ویلایی 270 متری در شهریار
قیمت: 310 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
587
باغ ویلایی دنج و با امنیت ، بکه شهریار
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، بکه
586
فروش 4000 متر باغ ویلایی ، بکه شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، بکه
585
750 متر باغچه ویلایی اکازیون ، کردزار
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، کردزار
584
900 متر باغچه ویلایی اکازیون شهریار
قیمت: 850 میلیون
شهریار ، بکه
583
باغ ویلا 6000 متری بی نظیر ، شهریار
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، بکه
582
فروش 860 متر باغچه ویلایی ، کردزار
قیمت: 1.720 میلیارد
شهریار ، کردزار
581
 1023 متر باغ ویلا سوپر لاکچری محمدشهر
قیمت: 2.1 میلیارد
البرز ، محمدشهر
580
فروش 1500 باغ ویلا لاکچری ملارد
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، ملارد ویلای جنوبی
579
فروش 1200 متر باغ ویلا بکه شهریار
قیمت: 800 میلیون
شهریار ، بکه
577
فروش 1625 متر باغ ویلا ، بکه شهریار
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، بکه
576
1500 متر باغ ، شهرستانک چالوس
قیمت: 1.5 میلیارد
چالوس ، شهرستانک
575
باغ ویلا 3800 متری شکیل و دنج ، زیبادشت
قیمت: 2.5 میلیارد
کرج ، زیبادشت مرکزی
574
2000 متر باغ ویلا لاکچری در زیبادشت
قیمت: 5 میلیارد
کرج ، زیبادشت
573
7000 متر باغ ویلایی دنج ، عباس آباد
قیمت: 3.6 میلیارد
کرج، عباس اباد
572
2400 متر باغ ویلا سوپر لوکس شهریار
قیمت: 2.4 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
571
9600 متر باغ ویلا اکازیون شهریار
قیمت: 3.5 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد قوام
570
860 متر باغچه ویلایی دنج لم آباد
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، لم آباد
568
فروش 500 متر باغچه ویلایی تیسفون
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، شهرک تیسفون
567
باغچه 500 متری لوکس در شهرک جعفریه
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، جعفریه
566
فروش 24 هکتار باغ با امکاناتی ویژه
قیمت: 146 میلیارد
تهران ، اتوبان چمران
565
3330 متر باغ ویلا فول امکانات شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، بکه
564
فروش 2400 متر باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، بکه
563
فروش 3500 متر باغ ویلا شکیل شهریار
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، بکه
562
باغ ویلا سوپر لوکس و رویایی در شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، کردزار
560
فروش 1700 متر باغ ویلا در شهریار ، بکه
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، بکه
561
510 متر باغچه ویلایی نوساز در شهریار
قیمت: 300 میلیون
شهریار ، فرارت
559
فروش 1100 متر باغچه لاکچری قشلاق
قیمت: 870 میلیون
شهریار ، قشلاق
555
فروش ویژه 1090 متر باغ ویلا در مهرچین
قیمت: 360 میلیون
شهریار ، مهرچین
558
1 هکتار باغ ویلا استثنایی در بکه شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، بکه
557
فروش 2000 متر باغ ویلا مهرچین شهریار
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، مهرچین
556
فروش 1000 متر باغ ویلای دنج شهریار
قیمت: 420 میلیون
شهریار ، مهرچین
555
1200 متر باغ ویلا شکیل و دنج ، شهریار
قیمت: 850 میلیون
شهریار ، بکه
553
فروش 1200 متر باغ ویلا نوساز در شهریار
قیمت: 850 میلیون
شهریار ، کردزار
552
820 متر باغچه ویلایی لاکچری شهریار
قیمت: 1.8 میلیارد
شهریار ، کردزار
551
فروش 640 متر باغچه ویلایی در کردزار
قیمت: 250 میلیون
شهریار ، کردزار
550
فروش 1140 متر باغ ویلا ، بکه شهریار
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، بکه
548
فروش باغچه 700 متری در شهریار
قیمت: 400 میلیون
شهریار ، کردزار
547
فروش 1250 متر باغ ویلا لاکچری شهریار
قیمت: 5 میلیارد
شهریار
546
فروش 1200 متر باغ ویلا لوکس شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، شفیع آباد
545
باغ ویلایی 1000 متر دنج و لوکس بکه
قیمت: 900 میلیون
شهریار ، بکه
544
1800 متر باغ ویلا نیمه کاره شهریار
قیمت: 1.450 میلیارد
شهریار ، رزکان
543
فروش 1400 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 2.1 میلیارد
شهریار ، رزکان
542
فروش 1700 متر باغ ویلا شهریار
قیمت: 3.9 میلیارد
شهریار ، رزکان
541
فروش 1080 متر باغ ویلا محمد آباد
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، محمدآباد
540
فروش 1250 متر باغ ویلا فول شهریار
قیمت: 650 میلیون
کرج ، ماهدشت
539
فروش باغچه 950 متری بکه
قیمت: 350 میلیون
شهریار ، بکه
538
فروش 800 متر باغچه ویلایی محمدشهر
قیمت: 600 میلیون
کرج ، محمدشهر
537
فروش 8600 متر باغ ویلا در کهنز شهریار
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، کهنز
535
فروش 2000 متر باغ ویلا شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، ابراهیم آباد
534
خرید 1000 متر باغ ویلا در فردوسیه
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، فردوسیه
533
فروش 1000 متر باغچه ویلا دار کردزار
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، کردزار
532
1500 متر باغ ویلا استخردار شهریار
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، شفیع آباد
530
1280 متر باغ ویلا نوساز و لوکس کردزار
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، کردزار
529
فروش 1100 متر باغ ویلا اکازیون شهریار
قیمت: 900 میلیون
شهریار ، بکه
528
فروش 1800 متر باغ ویلا دیدنی کردامیر
قیمت: 1.6 میلیارد
شهریار ، کردامیر
527
فروش 750 متر باغچه شیک در شهریار
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، دهشاد پائین
525
فروش 5000 متر باغ ویلا سند دار شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، کردزار
524
750 متر باغچه ویلایی نوساز کردزار
قیمت: 1.7 میلیارد
شهریار ، کردزار
523
فروش 2800 متر باغ ویلا محمدشهر (تهاتر )
قیمت: 1.036
کرج ، محمدشهر
522
800 متر باغچه ویلایی فوق العاده شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، کردزار
521
800 متر باغ ویلا نیمه کاره "معاوضه"
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، کردزار
520
خرید 2250متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، بکه
519
5000متر باغ ویلا فرنیش کردامیر
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، کردامیر
515
4800 متر باغ ویلا سالن دار کردامیر
قیمت: 1.750 میلیارد
شهریار ، شهریار
514
فروش 12000 متر باغ ویلا ملارد
قیمت: 6 میلیارد
شهریار ، ملارد
513
فروش 2500 متر باغ ویلا کردامیر
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، کردامیر
512
فروش 1000 متر باغ ویلا بکه
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، بکه
507
3000 متر باغ ویلا اکازیون شهریار
قیمت: 1.4 میلیارد
شهریار ، باغستان
506
فروش 1100 متر باغ ویلا در لم آباد
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، باغستان
505
فروش 1500 متر باغ ویلا لوکس صفادشت
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، صفادشت
504
فروش 1700 متر باغ ویلا در تیسفون
قیمت: 1.7 میلیارد
شهریار ، تیسفون
503
فروش 2000 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، تیسفون
502
فروش 5000 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 3.3 میلیارد
شهریار ، محمدآباد
501
فروش باغچه 520 متری لوکس کردزار
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، کردزار
499
فروش 600 متر باغچه لوکس در شهریار
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، کردزار
498
فروش باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، خوشنام
497
1500 متر باغ ویلایی در کرج
قیمت: 750 میلیون
کرج ، محمدشهر
496
فروش باغچه 500 متری در کرج
قیمت: 1 میلیارد
کرج ، محمدشهر
495
2500 متر باغ ویلا فول امکانات کرج
قیمت:
کرج ، زیبادشت
494
باغچه 750 میلیونی صفادشت شهریار
قیمت: 350 میلیون
شهریار ، صفادشت
493
2030 متر باغ ویلا اکازیون در ملارد
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار ، ملارد
491
2300 متر باغ ویلا نوساز کهنز
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، کهنز
490
فروش باغچه 750 متری در کهنز
قیمت: 450 میلیون
شهریار ، کهنز
489
فروش و اجاره 1200 متر باغ ویلا فرارت
قیمت: 2.4 میلیارد
شهریار ، فرارت
488
کد 487 : فروش 1200 متر باغ ویلا اکازیون در والفجر
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
487
1240 متر بـاغ ویـلا در والفجر
قیمت: 1.250 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
486
فروش 750 متر ویلا دوبلکس کرج
قیمت: 950 میلیون
کرج ، محمد شهر
485
فروش 1030متر باغ ویلا در کرج
قیمت: 1.6 میلیارد
کرج ، محمدشهر
483
1200 متر باغ ویلا شهریار اکازیون
قیمت: 1.3 میلیارد
کرج محمدشهر
482
1175 متر ویلا در خوشنام شهریار
قیمت: 550 میلیون
ملارد ، خوشنام
481
باغ ویلا 6000 متری به قیمت لم آباد
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، لم آباد
480
فروش 1000 متر باغ ویلا در کردزار
قیمت: 800 تا 900 میلیون
شهریار ، کردزار
479
640 متر باغچه در کردزار شهریار
قیمت: 550 میلیون
شهریار ، کردزار
477
2000 متر باغ ویلا فرنیش و اکازیون
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، فرارت
476
فروش 650 متر باغچه در کردان کرج
قیمت: 650 میلیون
کرج ، کردان
475
1030 متر باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار ، بکه
474
باغچه 750 متر اکازیون در شهریار
قیمت: 380 میلیون
شهریار ، بکه
473
باغ ویلا 1600 متری شهریار ( کردزار)
قیمت: 2.4 میلیارد
شهریار ، کردزار
472
باغ ویلا 1300 متری اکازیون و دوبلکس
قیمت: 1350 میلیارد
شهریار ، بکه
471
3000 متر باغ ویلا در زیبادشت کرج
قیمت: 100 میلیون رهن - ماهانه 5 میلیون
کرج ، زیبادشت
470
3000 متر باغ ویلا در شهریار (قجراباد)
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، قجرآباد
469
3500 متر باغ ویلا سالن دار کردامیر
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار ، کردامیر
468
1500 متر باغ ویلا در شهریار ( کهنز )
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، کهنز
466
1200 متر باغ ویلا با امنیت عالی شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
465
1000 متر باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، تیسفون
464
850 متر باغ ویلا لوکس در شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، لم اباد
460
1750 مترباغ ویلا در منطقه ویلادشت
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، ویلادشت
459
500 متر باغچه اکازیون در شهریار
قیمت: 320 میلیون
شهریار ، لم آباد
458
باغچه ویلایی1000 متری در شهریار
قیمت: 400 میلیون تا 430 میلیون
شهریار ، لم آباد
457
باغ ویلا 2000 متر لوکس و لاکچری
قیمت: 3.5 میلیارد
شهریار ، ملارد
456
1650 متر باغ ویلا در شهریار (دهمویز)
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، دهمویز
455
1040 متر باغ ویلا اکازیون شهریار
قیمت: 750 میلیون
شهریار ، دهمویز
454
فروش 2100 متر باغ ویلا زیبادشت
قیمت: 2.5 میلیارد
کرج ، زیبادشت
453
3000 متر باغ ویلا در شهریار ( معاوضه )
قیمت: 2/3 میلیارد تا 2/5 میلیارد
شهریار
451
باغ ویلا 2 هکتاری در سعید آباد
قیمت: 4 میلیارد
تهران ، سعید آباد
450
1000 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، کردزار
447
باغ ویلا 1250 متری در شهریار (کردزار)
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار ، کردزار
446
670 متر باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 550 میلیون
شهریار ، ملارد ویلا
444
1300 مترباغ ویلا در شهریار ( لم آباد )
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار ، لم آباد
443
900 متر باغ ویلا د رشهریار (کردامیر)
قیمت: 680 میلیون
شهریار ، کردامیر
442
3100 متر باغ ویلا اکازیون شهریار
قیمت: 6.2 میلیارد
شهریار ،کهنز
441
1200 متر باغ ویلا در شهریار اکازیون
قیمت: 650 میلیون
شهریار ،
438
باغ ویلا 800متری در ویلا دشت شهریار
قیمت: 550 تا570 میلیون
شهریار ، ویلادشت
437
800 متر باغچه دنج وشکیل ملارد
قیمت: 250 میلیون
ملارد ، قشلاق
436
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار
قیمت: 850 الی 870 میلیون
شهریار ، کردزار
435
فروش باغ ویلا لاکچری در شهریار
قیمت: فروش؛3 میلیارد-اجاره 700میلیون
شهریار ، شهریار
434
800 متر باغ ویلا اکازیون در شهریار
قیمت: خرید:1.3میلیارد-اجاره 200 میلیون
شهریار ، کردزار
432
باغ ویلا 1400 متری ابراهیم آباد
قیمت: 600 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
431
باغ ویلا سالن دار 1 هکتاری شهریار
قیمت: 3.5 میلیارد
شهریار ، صباشهر
430
فروش 700 متر باغ ویلا در فردوسیه
قیمت: 840 میلیون
شهریار ، فردوسیه
429
750 متر باغچه ویلایی در کردزار
قیمت: 650 میلیون
شهریار ، کردزار
428
فروش باغچه 500 متری مجهز کردزار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، کردزار
427
فروش 2400 متر باغ ویلا یوسف آباد
قیمت: 1.3میلیارد تا 1.4 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
425
2800 متر باغ ویلا لاکچری در محمدشهر
قیمت: 7 میلیارد
کرج ، محمدشهر
424
باغ ویلا 2 هکتاری در منطقه خوشنام
قیمت: 5.5 میلیارد
شهریار ، خوشنام
423
1000 متر باغ ویلا در شهرک والفجر
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، شهرک والفجر
422
فروش باغ ویلا 8200 متری در کرج
قیمت: 2.5 میلیارد
کرج ، زیبادشت
421
1200 متر باغ ویلای بسیار زیبا والفجر
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، والفجر
420
1400 متر باغ ویلای هوشمند و لاکچری
قیمت: برای استعلام قیمت تماس بگیرید
کرج ، محمدشهر
418
باغ ویلا 1400 متری رویایی در کرج
قیمت: 1.4 میلیارد
کرج ، سهیلیه
417
960متر باغ ویلا در شهریار (یبارک)
قیمت: 200 میلیون تومان
شهریار ، یبارک
415
500 متر باغچه ویلایی -کردزار شهریار
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، کردزار
414
فروش و اجاره باغ ویلا در خوشنام
قیمت: 750 میلیون(خرید)-150میلیون اجاره
شهریار ، خوشنام
411
فروش کارخانه قارچ به همراه ویلا
قیمت: 1 میلیارد
شهریارا ، ملارد
412
فروش 1200 متر باغ ویلا کردزار
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، کردزار
404
باغ ویلای 5000 متری در شهریار
قیمت: 2/5 میلیارد
شهریا ر، صفادشت
409
باغ ویلا 2260 متری تریبلکس در کرج
قیمت: 8 میلیارد و دویست میلیون
کرج ، مهرشهر
403
فروش و اجاره باغ ویلا 1000 متری در شهریار
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، کردزار
401
2800 متر باغ ویلا کرج ( محمدشهر)
قیمت: 3.3 میلیارد تا 3.4 میلیارد
کرج ، محمدشهر
402
400 متری باغ ویلا شهریار (ملاردویلا)
قیمت: 250 میلیون
شهریار ، ملاردویلا
398
فروش باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 370 میلیون تومان
شهریار ، ابراهیم آباد
199
فروش باغ ویلا در صفادشت شهریار
قیمت: 450 میلیون
شهریار، صفادشت
198
باغ ویلا با قیمت مناسب در شهریار
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، خوشنام
197
فروش باغ ویلای زیبا در کرج
قیمت: 9.5 میلیارد
کرج ، کرج
397
فروش 2000 متر باغ ویلا در کرج
قیمت: 17 میلیارد
کرج ، کرج
396
باغ ویلا در شهریار با موقعیت خوب
قیمت: 640 میلیون تا 660 میلیون
شهریار ، رزکان
395
فروش باغ 10 هکتاری ده بها
قیمت: متری 300 هزار تومان
شهریار ، ده بها
391
2000 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 950 میلیون تا 1 میلیارد
شهریار ، کهنز
390
1500 متر باغ ویلای لوکس شهریار
قیمت: 7 میلیارد
شهریار ، کردزار
285
3000 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 1 میلیارد تا 1.2 میلیارد
شهریار ، رزکان
387
1700 متر باغ ویلا در شهریار (بکه)
قیمت: 640 میلیون تا 660 میلیون
شهریار ، بکه
386
1300 متر باغ ویلا در شهریار ( کردزار)
قیمت: 430 میلیون تا 470 میلیون
شهریار ، کردزار
385
1000 متر باغ ویلا در شهریار (کردزار)
قیمت: 650 میلیون تا 700 میلیون
شهریار ، کردزار
383
2500 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 480 تا 530میلیون
شهریار ، وحیدیه
382
1080 متر باغ ویلا در شهریار ( وحیدیه )
قیمت: حدود 340 تا 360 میلیون
شهریار ، وحیدیه
381
فروش باغ ویلایی شکیل در شهریار
قیمت: بین 650 تا 750 میلیون
شهریار ، کردزار
380
باغچه 500 متری کردزار شهریار
قیمت: حدود 340 تا 360 میلیون
شهریار ، کردزار
379
فروش باغ ویلا 1000 مترتیسفون
قیمت: 4.5 میلیارد
شهریار ، تیسفون
193
فروش باغ ویلا در ابراهیم آباد شهریار
قیمت: 1/3 میلیارد
شهریار ، ابراهیم اباد
378
3000 متری باغ ویلا لاکچری
قیمت: 4.5 میلیارد
شهریار ، خوشنام
377
500 متر باغ ویلا در شهریار (کردزار)
قیمت: 180 تا 220 میلیون
شهریار ، کردزار
374
فروش یا معاوضه ویلا بسیار شیک رامسر
قیمت: 1.4 میلیارد تا 1.5 میلیارد
شمال ، رامسر
370
خرید باغ ویلا در راش بر شهریار
قیمت: 1.250میلیارد تا 1.350میلیارد
شهریار ،راش بر
369
فروش باغ ویلا در شهریار ( کردزار)
قیمت: 1.650 میلیارد
شهریار ، کردزار
368
خرید باغ ویلا 2400 متری خوشنام
قیمت: 950 میلیون تا 1.1 میلیارد
شهریار ، خوشنام
367
فروش باغ ویلا در شهریار (والفجر)
قیمت: 3 میلیارد
شهریار ، والفجر
365
2400 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، بکه
364
1300 متر باغ ویلا در شهریار (کردامیر)
قیمت: 320 تا 350 میلیون
شهریار ، کردامیر
363
1175 متر باغ ویلا خوش ساخت در شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار ، خوشنام
356
فروش سالن قارچ به همراه ویلا
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار ، بکه
354
900 متر باغ ویلا در شهریار (کردزار)
قیمت: 900 میلیون
شهریار ، کردزار
353
فروش باغ ویلا رضی آباد شهریار
قیمت: 3.5 میلیارد تا 3.8 میلیارد
شهریار ، رضی آباد
349
فروش باغ ویلا 1175 متری فول امکانات
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، خوشنام
345
فروش باغ ویلا 1 هکتاری خوشنام
قیمت: 8 میلیارد
شهریار ، خوشنام
343
600 متر باغ ویلا در شهریار (کردامیر )
قیمت: 480 میلیون تا 580 میلیون
شهریار ، کردامیر
340
فروش باغ ویلا در ملارد شهریار
قیمت: 450 میلیون تا 550 میلیون
شهریار ، ملارد ویلای جنوبی
335
فروش باغ ویلای 2400 *خوشنام*
قیمت: 1.3 میلیارد تا 1.6 میلیارد
شهریار ، خوشنام
311
فروش باغ ویلا 1500 متری مجهز بُکه
قیمت: 650 میلیون تومان
شهریار ، بُکه
310
فروش باغ ویلا 2000 متری فوق العاده
قیمت: 1.5 میلیارد تا 1.7 میلیارد
شهریار ، شهریار
309
باغ ویلا 1315 متری فول امکانات
قیمت: 950 میلیون
شهریار ، کردامیر
306
فروش باغ ویلا 700 متری شیک
قیمت: 300 میلیون
شهریار ، اسفند آباد
303
فروش باغ ویلا 1000 متری کردزار
قیمت: 740 میلیون تا 770 میلیون
شهریار ، کردزار
298
فروش باغ ویلا 4100 متری یبارک
قیمت: 950 میلیون تا 1.2 میلیارد
شهریار ، یبارک
297
فروش باغ ویلا 1000 متر کردزار
قیمت: 500 میلیون تا 700 میلیون
شهریار ، کردزار
292
فروش باغ ویلا 5600 متری کردامیر
قیمت: 2.8 میلیارد
شهریار ، کردامیر
284
فروش باغ ویلا 880 متری کهنز
قیمت: 270 میلیون تا 300 میلیون
شهریار ، ، کهنز
281
فروش باغ ویلا 2400 متری لاکچری
قیمت: 1.3 میلیارد تا 1.6 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
272
فروش باغ ویلا 1500 متری یوسف آباد
قیمت: 700 میلیون
شهریار ، یوسف آباد
270
2200 متر باغ ویلا لاکچری و فرنیش
قیمت: 2 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
265
فروش باغ ویلا در شهریار (لم آباد)
قیمت: 400 میلیون
شهریار ، لم آباد
261
فروش باغ ویلا 1100 متری کردامیر
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، کرد امیر
253
باغ ویلا 1300 متری کردامیر
قیمت: 1 میلیارد تا 1.2
شهریار ، کرد امیر
252
1300 متر باغ ویلا شهریار(کردامیر)
قیمت: 1 میلیارد تا 1.3 میلیارد
شهریار ، کردامیر
251
باغ ویلا لاکچری مخصوص زیبا پسندها
قیمت: 1.8 میلیارد
شهریار ، شهریار
249
فروش باغ ویلا 1500 متری وحیدیه
قیمت: 350 میلیون
شهریار ، وحیدیه
245
باغ ویلای 1000 متری دنج و آرام
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، کردزار
243
باغ ویلای 1154 متری در قلب شهریار
قیمت: 4 میلیارد
شهریار ، شهریار
242
1500 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار ، کردزار
231
فروش ویلا 4300 متری شفیع آباد
قیمت: از 1.2 میلیارد تا 1.5 میلیارد
شهریار ، شفیع آباد
224
باغ ویلا سوپرلوکس لاکچری و زیبا
قیمت: از1/8میلیارد تا 2/5میلیارد
شهریار ، کردامیر
211
2400 متر باغ ویلا در شهریار(یوسف آباد)
قیمت: 1/7 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
215
1300 متر باغ ویلا شهریار (کردزار)
قیمت: 650 میلیون
شهریار ، کردزار
210
فروش باغ ویلا بسیار شیک و لاکچری
قیمت: از 1/6میلیارد تا 1.9 میلیارد
شهریار ، ملارد ویلا
207
کد 206 : فروش باغ ویلای 1100 متری بسیار شیک
قیمت: 1.4 میلیارد
شهریار ، کرد امیر
206
باغ ویلا مجهز و بسیار شیک ،لم آباد
قیمت: 330 میلیون
شهریار ، لم آباد
194
خرید باغ ویلا 1500 متری در بکه
قیمت: 900 میلیون
شهریار ، باغدشت
184
فروش باغ ویلا 1000 متری ابراهیم آباد
قیمت: 500 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
179
2400 متر باغ ویلا شکیل در شهریار
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار ، یوسف آباد
178
خرید باغ ویلا در شهریار
قیمت: 200 تا 280 میلیون
شهریار ، ابراهیم آباد
168
1500 متر باغ ویلا شهریار (وحیدیه)
قیمت: 550 میلیون
شهریار ، وحیدیه
145
500 متر باغچه ویلایی شهریار(کردامیر)
قیمت: 280میلیون
شهریار ، کردامیر
142
1500 متر باغ ویلا شهریار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، کهنز
105
1700 متر باغ ویلا در شهریار (وحیدیه)
قیمت: 950 میلیون
شهریار، وحیدیه
358
1500 متر باغ ویلا در شهریار (بکه)
قیمت: 900 میلیون
شهریار، بکه
357
1500 متر باغ ویلا در شهریار (کردزار)
قیمت: 700 میلیون
شهریار، کردزار
352
850 متر باغچه ویلایی در شهریار ( کردزار)
قیمت: 550 میلیون
شهریار، کردزار
230
1000 متر باغ ویلا شهریار(شهرک والفجر)
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار، شهرک والفجر
227
1175 متر باغ ویلا شهریار (خوشنام)
قیمت: 500 میلیون
شهریار، خوشنام
218
فروش 2500 متر باغ ویلا در شهریار
قیمت: 1.2 میلیارد
شهریار، لم آباد
217
2300 متر باغ ویلا شهریار
قیمت: 1.3 میلیارد
شهریار
214
1000 متر باغ ویلا شهریار (کردزار)
قیمت: 700 میلیون
شهریار، کردزار
208
فروش باغ ویلا در شهریار ( کردزار)
قیمت: 800 میلیون
شهریار، کردزار
205
فروش 1000 متر باغ ویلا در کردزار
قیمت: 450 میلیون
شهریار، کردزار
204
فروش ویلا 650 متری اندیشه
قیمت: 3 میلیارد
اندیشه، فاز 3
196
فروش باغ ویلا 1500 متری ملارد
قیمت: 1 میلیارد
ملارد
195
2300 متر باغ ویلا شهریار
قیمت: 700 میلیون
شهریار
190
فروش باغ ویلا 5300 متری کردامیر
قیمت: 2.6 میلیارد
شهریار، کردامیر
187
فروش باغ ویلا 1000 متری شهرک والفجر
قیمت: 600 میلیون
شهریار، شهرک والفجر
160
فروش ویلا 500 متری شهریار (خوشنام)
قیمت: -
شهریار، خوشنام
153
فروش باغ ویلا 1000 متری بکه
قیمت: 450 میلیون
شهریار، بکه
126
فروش 3000 متر باغ ویلا در کردزار
قیمت: 1.8 میلیارد
شهریار، کردزار
122
فروش باغ ویلا 1175 متری خوشنام
قیمت: 950 میلیون
شهریار، خوشنام
346
فروش باغ ویلا 1000 متری تیسفون
قیمت: 2 میلیارد
شهریار، تیسفون
313
فروش باغچه ویلا یی 800 متری کردامیر
قیمت: 490 الی 530 میلیون
شهریار، کردامیر
333
فروش باغچه ویلایی 500 متر، آزادگان
قیمت: 2 میلیارد
شهریار، بلوار آزادگان
344
فروش باغ ویلا 1000 متری بکه
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، بکه
156
فروش باغچه ویلایی 950 متری بکه
قیمت: 370 میلیون
شهریار، بکه
150
فروش باغچه ویلایی 750 متری شفیع آباد
قیمت: 400 میلیون
شهریار، شفیع آباد
148
فروش باغچه ویلایی 950 متری شهریار
قیمت: 650 میلیون
شهریار، کردزار
147
1100 متر باغ ویلا در شهریار ( مهرچین)
قیمت: 500 میلیون
شهریار، مهرچین
139
فروش باغ ویلا 1500 متری بکه
قیمت: 450 میلیون
شهریار، بکه
138
فروش باغ ویلا 2400 متری پرند
قیمت: 2.5 میلیارد
پرند
137
کد 277 : فروش 950 متر باغچه ویلایی در شهریار
قیمت: 3/5 میلیارد
شهریار
277
فروش باغ ویلا 3800 متری کرد امیر
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، کردامیر
220
3500 متر باغ ویلا در کرج
قیمت: 2.8 میلیارد
کرج
342
فروش باغ ویلا 1500 متری کهنز
قیمت: 750 میلیون
شهریار، کهنز
247
فروش باغ ویلا 3000 متری یبارک
قیمت: 400 میلیون
شهریار، یبارک
241
فروش باغ ویلا 1500 متری کردزار
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار، کردزار
236
 کد 233 : فروش باغ ویلا 2300 متری بکه
قیمت: 7 میلیارد
شهریار، بکه
233
فروش باغ ویلا 2500 متری بکه
قیمت: 3 میلیارد
شهریار، بکه
134
فروش باغ ویلا 1000 متری کردزار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، کردزار
274
فروش باغ ویلا 1000 متری تیسفون
قیمت: 1.3تا 1.5 میلیارد
شهریار، تیسفون
109
4500 متر باغ ویلا سوپر لوکس کردزار
قیمت: 4.5 میلیارد
شهریار، کردزار
103
3200 متر باغ ویلا در شهریار (فردوسیه)
قیمت: 700 میلیون
شهریار، فردوسیه
185
4800 متر باغ ویلا در شهریار(خوشنام)
قیمت: 2.8 میلیارد
شهریار، خوشنام
101
فروش باغ ویلا 1175 متری خوشنام
قیمت: 1.1 میلیارد
شهریار، خوشنام
102
1170 متر باغ ویلا در شهریار (کردامیر )
قیمت: 550 میلیون
شهریار، کردامیر
219
فروش باغ ویلا 5000 متری در یبارک
قیمت: 2.5 میلیارد
شهریار، یبارک
170
فروش 3 هکتار باغ ویلا در شهریار
قیمت: 10 میلیارد
شهریار
202
فروش باغ ویلا 1200 متری شهرک والفجر
قیمت: 1.3 الی 1.4 میلیارد
شهریار، شهرک والفجر
221
فروش باغ ویلا 5000 متری شهریار
قیمت: 5 میلیارد
شهریار
257
فروش باغ ویلا 1000 متری ملارد
قیمت: 1.7 میلیارد
ملارد
262
6000 متر باغ ویلا در شهریار (کردامیر)
قیمت: 6 میلیارد
شهریار، کردامیر
282
فروش باغ ویلا 3200 متری ملارد
قیمت: 2.8 میلیارد تا 3 میلیارد
ملارد، قشلاق
341
فروش باغچه ویلایی 1000 متری کردزار
قیمت: 1 میلیارد
شهریار، کردزار
181
فروش باغ ویلا 3000 متری بکه
قیمت: 3.3 میلیارد تا 3.5 میلیارد
شهریار، بکه
165
فروش باغ ویلا 3200 متری خوشنام
قیمت: 8 میلیارد
شهریار، خوشنام
201
فروش باغ ویلا 5000 متری شهریار
قیمت: 1.7 میلیارد
شهریار
192
فروش باغ ویلا 1200 متری شهرک والفجر
قیمت: 1.5 میلیارد
شهریار، شهرک والفجر
180

آخرین اخبار و مقالات

-

1398/04/24

" برای خرید یک ملک اولین قدم مراجعه به یک بنگاه مشاور املاک است. در این سالها تعداد مشاورین املاک سر به فلک کشیده. اما آیا تمام آنها معتبر هستند ؟ "

-

1398/04/18

" حتما تا به حال پیش آمده که مبلغی را به عنوان پس انداز یا سرمایه ذخیره کنید. با توجه به نوسانات ارزش ریال در این مدت اخیر چه راه حل‌هایی می‌تواند برای حفظ سرمایه شما مناسب تر باشد ؟ "

-

1397/06/08

" در بازار افسار گسیخته ی کنونی امروز خرید کنیم یا فردا ؟ "

-

1397/02/16

" همه اطلاعاتی که در مورد شهرک ویلایی تیسفون نیاز دارید . "

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق املاک حکمت و هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام و لینک منبع غیر قانونی بوده و قابل پیگرد میباشد.
طراحی و بهینه سازی توسط شرکت طراحی سایت و برنامه نویسی وب پارسه * Copyright © 2017